صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » آگـهی مناقصـه واگذاری انتظامات

مناقصه گزار: دانشگاه ولی­عصر(عج) رفسنجان

محل دریافت اسناد: رفسنجان، ابتدای جاده یزد، سازمان مرکزی دانشگاه ولی­عصر(عج)- دبیرخانه مرکزی

موضوع مناقصه: واگذاری خدمات حفاظتی و مراقبتی دانشگاه

مهلت دریافت اسناد: از مورخه چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۸ لغایت سه‌شنبه ۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۴

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴

جلسه توجیهی: سه‌شنبه ۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۱ صبح- دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

بازگشایی پیشنهادات: دو‌شنبه ۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰ ظهر – دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی

ارائه رسید بانکی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال حساب شماره ۷۸۸۶۷۳۸۰۴۱ بانک تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه جهت دریافت اسناد الزامی است.

ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و ارائه کد کاربری الزامی است.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

تذکر ۱: شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهادها، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی‌نماید و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

تذکر ۲: هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم