صفحه نخست » اطلاعیه‌های ستاد رفاهی » اطلاعیه و لیست حق مسکن

بسمه تعالی

قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه

پیش نویس لیست مشمولین حق مسکن سال ۹۷ در فایل ذیل جهت چک و بررسی و احیانا کم و یا زیاد شدن افراد واجد شرایط  قابل مشاهده می باشد. در صورت هرگونه اشتباه، اصلاح و یا کم و زیاد شدن افراد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه به ستاد رفاهی دانشگاه اطلاع رسانی شود تا لیست پس از اصلاح و تکمیا نهایی شده به امور مالی ارسال گردد.

نکات قابل توجه:

۱ بنا به مصوبه هیأت امنأ دانشگاه، حق مسکن به افراد دارای زیر ده سال سابقه تعلق می گیرد.

۲ به افرادی که در شهر محل دانشگاه (رفسنجان) ساکن می باشند تعلق می گیرد. بنابراین افرادی که رفت وآمد میکنند مشمول حق مسکن نمی باشند)

۳ مجموع دریافت حق مسکن و سکونت در کوی اساتید نباید بیش از ۵ سال باشد.

۴ به ساکنین کوی اساتید همزمان حق مسکن تعلق نمی گیرد.

پیش نویس لیست حق مسکن ۹۷

ستاد رفاهی دانشگاه