صفحه نخست » اطلاعیه‌های ستاد رفاهی » لیست سومین گروه معرفی شده وام بانک تجارت

قابل توجه معرفی شوندگان وام بانک تجارت

بر اساس تصمیم شورای رفاه دانشگاه، مقرر گردید هر دو هفته یکبار تعداد ۴۰ نفر از متقاضیان وام طی لیست و اطلاع رسانی از طریق وب سایت به بانک معرفی شوند که معرفی شوندگان محترم باید ضمن اخذ معرفی نامه از ستاد رفاهی نسبت به تشکیل پرونده و اخذ وام اقدام نمایند. تشکیل پرونده و پرداخت وام از سوی بانک الزاما بر اساس ردیف و یا اولویت لیست های ارسالی نمی باشد زیرا چه بسا افرادی منصرف شده و یا شرایط اخذ وام را نداشته باشند. لذا از معرفی شوندگان محترم خواهشمند است در زمان های اعلام شده نسبت به تشکیل پرونده . اخذ وام اقدام نمایند که در صورت اتمام اعتبار و یا هرگونه اخلال در پرداخت وام و یا پرداخت وام به گروههای بعدی در زمان های معرفی شده، افراد گروههای قبلی حق اعتراض نداشته و دانشگاه و بانک پاسخگو نمی باشد. 

لیست سومین گروه معرفی شده وام بانک تجارت