صفحه نخست » اطلاعیه‌های ستاد رفاهی » لیست نهایی حق مسکن سال ۹۷ اعضاء هیأت علمی

مشمولین حق مسکن سال ۹۷ ، موظفند تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ  ۹۸/۰۱/۲۶ فرم تعهد سکونت در رفسنجان را تکمیل و به اداره رفاه کارکنان تحویل نمایند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم