دوره آموزشی "اسرارنماز"به مدت 28ساعت بصورت غیرحضوری ازسری دوره های آموزش فرهنگی(عمومی ) برگزار می شود.
لطفا ابتدا فایلهای مربوطه به سخنرانی را دانلود نمایید و سپس فرم ذیل را پر کنید.

فایل های صوتی شماره گذاری شده را با کلیک برروی هر کدام از شماره ها دانلود کنید.
شماره های: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ثبت نام دوره اسرار نماز (موضوع: سر وقت نماز)
اطلاعات فردی
کدملی :
* نام و نام خانوادگی :
* نوع کارمند :
* مسئولیت شما در سازمان :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
* تلفن ثابت :
تلفن همراه :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
بهمن 1396
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28