قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی متقاضی دریافت کارت ارزی :
قابل توجه همکاران محترم هیأت علمی متقاضی دریافت کارت ارزی که قبلا" درخواست داده اند:

کارت ارزیhttp://develop.vru.ac.ir/my_doc/developvruacir/kart%20arzy.pdf

کارتhttp://develop.vru.ac.ir/my_doc/developvruacir/kart%20arzy.pdf ارزی برای دانلود کلیک کنید

   1396/5/28 08:12

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
آذر 1396
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25