آیین‌نامه‌ی چهارگانه‌ی دانشگاه
برای رویت و دانلود هر کدام از آیین‌نامه‌ها برروی عبارت آن کلیک کنید:

آیین‌نامه‌ی اعضای هیات علمی

ساختار و تشکیلات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

آیین‌نامه ملی و مالیاتی

آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای غیر هیات علمی
   1392/6/18 08:52

2.3/10 (تعداد آرا 8 نفر )
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
ارديبهشت 1396
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
31 30