آیین‌نامه‌ی چهارگانه‌ی دانشگاه
برای رویت و دانلود هر کدام از آیین‌نامه‌ها برروی عبارت آن کلیک کنید:

آیین‌نامه‌ی اعضای هیات علمی

ساختار و تشکیلات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

آیین‌نامه ملی و مالیاتی

آیین‌نامه‌ی استخدامی اعضای غیر هیات علمی
   1392/6/18 08:52

1.1/10 (تعداد آرا 7 نفر )
تصویر روز


سالن سلف سرویس مرکزی
 
اسفند 1395
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28