اطلاعیه‌های ستاد رفاهی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

لیست اولین گروه معرفی شده وام بانک تجارت بر اساس قرعه کشی
لیست اولین گروه وام بانک تجارت کلیک بفرمایید.
تعرفه های پزشکی بخش خصوصی و دولتی مصوب سال ۹۷
تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی ۹۷ تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی در سال۹۷
قرار داد بیمه تکمیل درمان ۹۷ شرکت بیمه نوین
قرارداد بیمه تکمیل درمان سال 97 با شرکت بیمه نوین به همراه شرایط خصوصی و عمومی شرح قرارداد شرایط عمومی شرایط خصوصی