معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

فاطمه حاج علی اشرفی

سمت : کارشناس رسیدگی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

صدیقه پورحسنشاهی

سمت : کارشناس رسیدگی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

مریم حسین پور

سمت : کارشناش امور مالی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

دکتر مرتضی ساحلی

سمت : دبیر شورای رفاهی
دکتری آنالیز

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۵

پست الکترونیک: saheli  AT vru.ac.ir

وب سایت

دکتر محمدرضا پیرمرادی

سمت : رئیس اداره فضای سبز و زیباسازی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۳۱-۰۳۴

ایمیل:m.pirmoradi@vru.ac.ir

محمود ببرالله

محمود صادقی

مهدی غلامحسینی

مهندس مجید مرادی

سمت : کارشناس مکانیک جامدات

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۵-۰۳۴

مهندس مهدی رضا نظریان

سمت : کارشناس مکانیک سیالات

 

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۴-۰۳۴

محمود رضاخانی

سمت : رئیس اداره تعمیر و نگهداری

 

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

مهندس حسین رمضانی

سمت : کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فیزیکی طرح های عمرانی
کارشناس عمران- سازه

 

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۵-۰۳۴