اداره امور عمومی و تدارکات

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره امور عمومی و تدارکات دانشگاه ولی‌عصر (عج)

در حال بروزرسانی

رئیس اداره