دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

 دانشگاه به عنوان یکی از حساس ترین بنیادهای هر جامعه همواره محل تعلیم و تزکیه بوده است. واضح است که همواره برای نیل به اهداف بزرگ تلاشهای بزرگی نیز موردنیاز است. دانشگاه ولی عصر (عج) هم به عنوان یکی از دانشگاههای کشور ایران اهداف بزرگی را پیش رو دارد که برای تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تلاش واحدهای مختلف اجرایی میباشد. این دانشگاه از 5  معاونت تشکیل شده است که میتوان حساس ترین و پروظیفه ترین آنها را معاونت توسعه مدیریت و منابع دانست. از عمده وظایف این معاونت می توان همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی و رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و اعمال هماهنگی و نظارت لازم برای اجرای صحیح آئین نامه ها، مقررات اداری و مالی، استخدامی و تشکیلاتی و همچنین اعمال نظارت کافی و ایجاد تسهیلات لازم در رابطه با اجرای طرحهای عمرانی با توجه به مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه با همکاری واحدهای تحت پوشش به شرح ذیل نام برد:
 1- مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری                
 2- مدیریت امور اداری و پشتیبانی  
 3- مدیریت امور مالی
 4- مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
Home-page-img

معرفی پرسنل

سمیه زین الدینی

زهرا میرزایی

نرجس کردی

مهندس مهدی برومندنیا

صدیقه شهاب الدینی

مجید دهقانی

دکتر مسلم انصاری نسب

دکتر مهدی مصباح

زهرا رفیعی

مجتبی رمضانی

محمد داورانی حسنی

مسلم محققی