صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مهلت تکمیل فرم ارزشیابی سال ۹۷

مهلت تکمیل فرمهای ارزشیابی سال ۹۷ تا پایان وقت اداری ۹۸/۰۴/۱۰ می باشد؛ بعد از این تاریخ فرمی توسط کارگزینی دریافت نخواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم