اطلاعیه‌های ستاد رفاهی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

پیش نویس لیست اسامی حق مسکن اعضای هیات علمی برای سه ماهه اول ۹۸
همکاران جهت اضافه یا حذف شدن از لیست حق مسکن با اداره رفاه (شماره داخلی ۲۱۴۵) تماس گرفته شود. دریافت ...
تعرفه های پزشکی بخش خصوصی و دولتی مصوب سال ۹۷
تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی ۹۷ تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی در سال۹۷
قرار داد بیمه تکمیل درمان ۹۷ شرکت بیمه نوین
قرارداد بیمه تکمیل درمان سال 97 با شرکت بیمه نوین به همراه شرایط خصوصی و عمومی شرح قرارداد شرایط عمومی شرایط خصوصی