معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

سلمان علیمحمدی

سمت : سرپرست اداره رفاه
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۴۵-۰۳۴

پست الکترونیک: alimohamadi@vru.ac.ir

مهدی غلامحسینی

سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

اکبر سلمانی

سمت : مدیر امور مالی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۲۳-۰۳۴

فکس: ۳۱۳۱۲۱۶۲-۰۳۴

فاطمه حاج علی اشرفی

سمت : کارشناس رسیدگی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

صدیقه پورحسنشاهی

سمت : کارشناس رسیدگی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

مریم حسین پور

سمت : کارشناش امور مالی حوزه معاونت دانشجویی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۸۶-۰۳۴

دکتر مرتضی ساحلی

سمت : دبیر شورای رفاهی
دکتری آنالیز

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۵

پست الکترونیک: saheli  AT vru.ac.ir

وب سایت

دکتر محمدرضا پیرمرادی

سمت : رئیس اداره فضای سبز و زیباسازی

تلفن: ۳۱۳۱۲۰۳۱-۰۳۴

ایمیل:m.pirmoradi@vru.ac.ir

محمود ببرالله

سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

محمود صادقی

سمت : ...

تلفن:۳۱۳۱۲۲۴۳-۰۳۴

مهندس مجید مرادی

سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۵-۰۳۴

مهندس مهدی رضا نظریان

سمت : ...

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۴۴-۰۳۴