صفحه نخست » Personnel » حامد زینلی

حامد زینلی

مدیر امور مالی
دکتری مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۲۳-۰۳۴

فکس: ۳۱۳۱۲۱۶۲-۰۳۴

پست الکترونیک: h.zeinali AT vru.ac.ir