صفحه نخست » Personnel » دکتر افشین درکی

دکتر افشین درکی

یازدهمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از شهریور ۱۳۹۴ لغایت تیر ۱۳۹۶