صفحه نخست » Personnel » دکتر علیرضا طالبی‌زاده

دکتر علیرضا طالبی‌زاده

دهمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از آذر ۱۳۹۲ لغایت شهریور ۱۳۹۴