صفحه نخست » Personnel » دکتر مجید فکری

دکتر مجید فکری

ششمین و هشتمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از اردیبهشت ۱۳۸۵ لغایت تیر ۱۳۸۷ و از آبان ۱۳۸۸ لغایت مرداد ۱۳۸۹