صفحه نخست » Personnel » محمد نیکویی دستجری

محمد نیکویی دستجری

معاون مدیر امور مالی
کارشناسی ارشد مدیریت- گرایش مدیریت تشکیلات و روشها

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۱۳-۰۳۴

فکس: ۳۱۳۱۲۳۱۳-۰۳۴

پست الکترونیک: nikooiym AT vru.ac.ir