صفحه نخست » Personnel » دکتر وحید فرزام

دکتر وحید فرزام

دومین و هفتمین معاون توسعه مدیریت و منابع

از آذر ۱۳۷۹ لغایت مهر ۱۳۸۱ و از  تیر ۱۳۸۷ لغایت آبان ۱۳۸۸