Skip to content
صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه‌های اداره رفاه » اطلاعیه مهم در خصوص بیمه تکمیلی

اطلاعیه مهم در خصوص بیمه تکمیلی

بنا به اعلام اداره رفاه ،همکاران گرامی پس از چک کردن فهرست بیمه تکمیلی درمان سال ۹۸-۹۹  که در لینک زیر بارگزاری شده است نسبت به حذف یا اضافه نمودن افراد مورد نظر خود از طریق ارسال درخواست کتبی به اداره رفاه تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۹ مرداد ماه ۹۸ اقدام نمایند که بعد از تاریخ فوق هیچگونه درخواستی قابل پذیرش نمی باشد.

دانلود فهرست

Scroll To Top