گروه تحول اداری و بهره وری

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی گروه تحول اداری و بهره‌وری

خلاصه وظایف:

 • برنامه‌ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول‌اداري و بهره‌وري.
 • تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز و تشخیص اولویت آن‌ها
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌های دانشگاه منطبق با اهداف بلندمدت و مبتنی بر سند چشم‌انداز پنج‌ساله
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و موردنیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه دانشگاه
 • تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کمی و کیفی واحدها در راستای اهداف برنامه‌ریزی‌شده دانشگاه
 • اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز بخش‌های مختلف واحد و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن
 • انجام اقدامات لازم برای ایجاد فرهنگ ارزشیابی کارکنان و بررسی‌های لازم در زمینه معیارها، شاخص‌ها و روش‌های ارزشیابی کارکنان و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر آزمون‌های تخصصی استخدامی با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی، تجزیه‌وتحلیل آن و ارائه گزارش‌های لازم
 • انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی دانشگاه باهدف ساده‌سازی و هماهنگ ساختن آن‌ها
 • بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص تکریم ارباب‌رجوع و مراجعین دانشگاه و نظرسنجی در خصوص نحوه ارائه خدمات
 • جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب‌رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می‌کند و ارسال گزارش‌های لازم در زمینه نارسایی‌های مشاهده‌شده به مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری جهت انعکاس به رئیس دانشگاه
 • بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های کلان تحول اداری در دانشگاه و ارائه راهکارهای تحقق آن
 • بررسی و ارزیابی مستمر بهره‌وری و کارایی جهت استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در دانشگاه
 • برنامه‌ریزی در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری و تهیه گزارش از چگونگی وضعیت اجرای آن
 • مهندسی مجدد مأموریت‌ها و وظایف به‌منظور منطقی نمودن اندازه و تعیین حدود وظایف اجرایی واحدها برای تحقق اهداف دانشگاه از طریق اعمال سیاست واگذاری تصدی‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی به بخش غیردولتی و همچنین بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات مأموریت‌ها
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه
 • کنترل و ارزیابی بهره‌وری در دانشگاه و ارائه گزارش‌های موردنظر
 • انجام مطالعات، تنظیم طرح‌ها و تهیه برنامه مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران دانشگاه درزمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش جبران خدمت، پاداش‌ها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان
 • ارزشیابی کلی دانشگاه و ارائه گزارش به دستگاه‌های اجرایی ارشد استان مانند استانداری
 • برنامه، ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی بدو خدمت، ضمن خدمت و دوره‌های عمومی و تخصصی برای اعضای غیر هیئت‌علمی در داخل دانشگاه و هماهنگی جهت حضور اعضای غیر هیئت‌علمی در دوره‌های خارج از دانشگاه