اداره امور عمومی و تدارکات

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره امور عمومی و تدارکات دانشگاه ولی‌عصر (عج)

خلاصه وظایف:

* ارجاع و تقسیم کار بین کارپردازان و پیگیری امور ارجاعی

* نظارت بر امور کارپردازی و ایجاد هماهنگی جهت ارتقاء بهره وری

* نظارت بر اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در سطح اولیه (قبل از انجام معامله)

* رسیدگی و بررسی اولیه اسناد هزینه تنظیم شده توسط کارپرداز و تایید و ارسال آن به حسابداری واحد

* پیش‌بینی نیاز واحدهای تحت پوشش در طول سال و درخواست خرید و انبارداری اقلام خریداری شده با هماهنگی مسئول انبارداری.

*تنظیم پیش نویس مکاتبات مربوط به امور مختلف و ثبت اسناد و هزینه صادر شده.

* هماهنگی با مسئول حسابداری واحد و نظارت بر انجام خرید توسط کارپرداز از لحاظ پادار بودن اعتبار و عدم ایجاد تعهدهای بدون پشتوانه اعتباری و مالی و نظارت بر اجرای بخشنامه های واصله در انجام خریدها توسط کارپردازی

* اقدامات لازم جهت فروش اقلام و اجناس زاید و غیر قابل نیاز و اسقاطی با اخذ مجوز و طی مراحل قانونی

* نظارت بر امورات مربوط به سفارشات خارجی ازجمله خرید و ترخیص کالاهای وارده در راستای گشایش اعتبار و قوانین و مقررات مربوطه.

* نظارت دقیق و کامل بر حسن اجرای برنامه های امور نقلیه

* نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی واحد.
* نظارت بر حسن اجرای وظایف واگذاری شرکت های خدماتی طرف قرارداد

* همکاری با سایر واحدها و معاونت‌ها در برگزاری جلسات، همایش‌ها، گارگاه‌ها و .....

رئیس اداره

احمد هاشمی
سمت : رئیس اداره امور عمومی و تدارکات

تلفن: ۳۱۳۱۲۵۳۲-۰۳۴

کارشناسان

علی غلامحسینی
سمت : کارپرداز

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۰۴-۰۳۴ و  ۳۱۳۱۲۲۹۷-۰۳۴

محسن جمعه نسب
سمت : کارپرداز

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۰۴-۰۳۴ و  ۳۱۳۱۲۲۹۷-۰۳۴

مریم نصیری راد
سمت : تنظیم اسناد

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۰۵-۰۳۴

سید محمود حسینی دره کردی
سمت : کارپرداز

تلفن: ۳۱۳۱۲۳۰۴-۰۳۴ و  ۳۱۳۱۲۲۹۷-۰۳۴