معرفی معاونت

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 دانشگاه به عنوان یکی از حساس ترین بنیادهای هر جامعه همواره محل تعلیم و تزکیه بوده است. واضح است که همواره برای نیل به اهداف بزرگ تلاشهای بزرگی نیز موردنیاز است. دانشگاه ولی عصر (عج) هم به عنوان یکی از دانشگاههای کشور ایران اهداف بزرگی را پیش رو دارد که برای تحقق این اهداف نیازمند همکاری و تلاش واحدهای مختلف اجرایی میباشد. این دانشگاه از 5  معاونت تشکیل شده است که میتوان حساس ترین و پروظیفه ترین آنها را معاونت توسعه مدیریت و منابع دانست. از عمده وظایف این معاونت می توان همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی و رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و اعمال هماهنگی و نظارت لازم برای اجرای صحیح آئین نامه ها، مقررات اداری و مالی، استخدامی و تشکیلاتی و همچنین اعمال نظارت کافی و ایجاد تسهیلات لازم در رابطه با اجرای طرحهای عمرانی با توجه به مصوبات هیأت محترم امنای دانشگاه با همکاری واحدهای تحت پوشش به شرح ذیل نام برد:
 1- مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری                
 2- مدیریت امور اداری و پشتیبانی  
 3- مدیریت امور مالی
 4- مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
 

شرح وظایف معاونت:
* همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف
ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشگاه با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها.
نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.
استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن.
برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با هماهنگی مسائل اداری و مالی دانشگاه.
اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ایجاد امکانات لازم در آن مورد.
همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشگاه.
نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی.
نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، وسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشگاه.
نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیساتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشگاه.
نظارت بر انجام کلیه امور حقوقی دانشگاه، جهت استیفای حقوق دانشگاه در مراجع ذیصلاح.
ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط دانشگاه.
شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور با دیگر فعالیتهای دانشگاه.
پیشنهاد نصب و عزل مدیران و سرپرستان واحدهای تابعه به ریاست دانشگاه. 

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر مصطفی هادوی نژاد
سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع
دکترای مدیریت رفتاری

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۹۴-۰۳۴

 

کارشناسان معاونت

فهیمه شریفی
سمت : مسئول دفتر

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۹۴-۰۳۴

فاکس: ۳۱۳۱۲۳۰۲-۰۳۴