گروه برنامه و بودجه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی گروه برنامه و بودجه

خلاصه وظایف:

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با الویت‌های دانشگاه
 • همکاری با مدیران و رؤسای واحدهای دانشگاه در امر تهیه و تنظیم بودجه
 • جمعبندی اعتبارات پيشنهاد شده و بررسي برنامه‌ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرم‌های مصوب و اهداف و خط‌مشي‌هاي دانشگاه  
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريک از واحدها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريک از واحدها با توجه به اعتبار مصوب شده و دریافت عملکرد
 • همكاري با معاونت اداری و مالی در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.
 • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط‌مشی کلی دانشگاه
 • ارائه بودجه پیشنهادی به مراجع ذیربط و دفاع از آن با شرکت در کمیسیونها و جلسات مربوطه
 • بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي موجود دانشگاه و اصلاح يا تغيير آنها به منظور حذف تشريفات و مراحل زايد و بهينه‌سازي اقدامات موجود
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌ای بر حسب فعالیت و برنامه‌های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • بروزرسانی اطلاعات دانشگاه در سامانه‌های سازمان برنامه و بودجه مانند سامانه لایحه بودجه ، سامانه جامع بودجه و ...
 • بروزرسانی اطلاعات دانشگاه در سامانه‌های دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزرارت علوم مانند سامانه مبادله بودجه تفضیلی، سامانه HES ، سامانه پاداش خدمت بازنشتگان و ...

 

 

 

 

رئیس گروه

روح الله خواجه علی
سمت : رئیس گروه برنامه و بودجه

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۵۸-۰۳۴