درباره مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه ولی‌عصر (عج)

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه،به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طره های عمرانی.
 • تهیه و تدوین طرح جامع فضای کالبدی دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.
 • نظارت بر حسن انجام کار مشاوران و پیمانکاران طرح های عمرانی دانشگاه.
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرح های عمرانی.
 • اجرای طرح های امانی و مورد نیاز دانشگاه.
 • برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح های عمرانی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیر و نگهداری ساختمان ها، تاسیسات و لوازم مربوط ( از قبیل شبکه های آب و برق، گاز و غیره) در دانشگاه.
 • پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • تهیه نقشه طرح های عمرانی دانشگاه.
 • برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چارچوب طرح جامع دانشگاه.
 • تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمان ها و تاسیسات.
 • برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه.
 • نظارت بر انجام تعمیرات و نگهداری ساختمان ها، تاسیسات و لوازم مربوط( از قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره) در دانشگاه
 • جمع آوری اطلاعات برای تنظیم بودجه طرح های عمرانی دانشگاه

مدیر

مجید دهقانی
سمت : مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
دکتری عمران-منابع آب - دانشیار

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۲۱-۰۳۴

فاکس: ۳۱۳۱۲۱۲۳-۰۳۴
ایمیل: m.dehghani AT vru.ac.ir

معاون مدیر

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

کارشناسان

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

مدیران قبلی

نام و نام خانوادگیشروع فعالیتپایان فعالیت
محمد حسین مرعشی13721380
دکتر افشین درکی13801382
دکتر علی ربیعی13821384
محمد حسین مرعشی13841385
بهشتی پور13851386
مهندس حسین پاکزاد13861390
مهندس محمدرضا دیانتی13901391
محمد حسین مرعشی13911393
دکتر عباس درب هنزی13931397
مهندس محمد فتحیان13971398
مهندس مجید ابراهیمی13981400