اداره انبار مرکزی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره انبار مرکزی دانشگاه ولی‌عصر (عج)

خلاصه وظایف:

* ثبت و کنترل مواد مصرفی شدنی موجود در انبار
* ثبت و کنترل موجودی انبار با دفاتر مربوطه
* ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده به مقام مافوق
* تحویل گرفتن لوازم خریداری شده توسط کارپردازان و ثبت در رایانه و دفاتر مخصوص
* رسیدگی به وضعیت کلی انبار از نظر طبقه بندی لوازم و وسایل نظافت
* نظارت بر امر تحویل وسایل و لوازم خریداری شده و موجودی در انبار
* ارائه راهکارهای لازم درزمینه انبارداری
* مراقبت در حفاظت و ایمنی انبار از لحاظ جلوگیری از فساد و شکستگی و غیره
* کنترل وسایل خریداری شده ازلحاظ مرغوبیت و تطابق با موارد مندرج در فاکتور
* ثبت وسایل خریداری شده در نرم افزار مربوطه

* ثبت درخواست کالاهای اشخاص که از واحدهای مختلف به انبار ارسال می‌شود

* تحویل کالاهای درخواستی به درخواست‌کننده‌ها

* ایجاد و ثبت درخواست خرید کالا و ارسال به اداره تدارکات جهت خرید کالا

رئیس اداره

عباس شفیع آبادی
سمت : رئیس اداره انبار مرکزی

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۲۷-۰۳۴

کارشناسان

محمد عابدینی
سمت : انباردار

تلفن: ۳۱۳۱۲۱۹۹-۰۳۴