اخبار و رویدادها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

جلسه شورای مالی و اداری
جلسه شورای مالی و اداری در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۴ با حضور اعضاء در دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع تشکیل ...
مهلت تکمیل فرم ارزشیابی سال ۹۷
مهلت تکمیل فرمهای ارزشیابی سال ۹۷ تا پایان وقت اداری ۹۸/۰۴/۱۰ می باشد؛ بعد از این تاریخ فرمی توسط کارگزینی ...