همکاران محترم می توانند  با ارائه کارت شناسایی دانشگاه از تخفیف ۲۵ درصدی خشکشویی های زیر استفاده نمایند:

خشکشویی رضایی: خیابان ابوذر نبش کوچه ۲۶ تلفن  ۲۴۲۵۵۲۰۳

خشکشویی میلاد: خیابان امیرکبیر شرقی نبش کوچه ۳۰