Skip to content
صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه‌های اداره رفاه » دریافت وام از بانک سینا

همکاران گرامی می توانند با گرفتن معرفی نامه از اداره رفاه جهت دریافت وام ۱۸% با بازپرداخت ۳۶ ماهه به بانک سینا مراجعه نمایند.

مبلغ وام برای اعضای هیأت علمی :   ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  (پنجاه میلیون تومان)

مبلغ وام برای اعضای غیرهیأت علمی :   ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  (سی میلیون تومان)

Scroll To Top