Skip to content
صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه‌های اداره رفاه » اطلاعیه شماره دو وام های بانک تجارت در سال ۹۸- شرایط واگذاری وام
  • سقف اعتباری که به هریک از متقاضیان تعلق می‌گیرد ۲۵۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.
  • چنانچه افرادی از سال ۱۳۹۶ تاکنون وام‌هایی با استفاده از اعتبار یا معرفی دانشگاه با بهره ۱۲ درصد یا کمتر دریافت نموده باشند. مجموع وام‌های دریافتی آنها که از طریق معادل سازی وام‌های گرفته شده قبلی با وام ۱۰ درصد و ۳۶ ماهه فعلی انجام خواهد شد از اعتبار ۲۵۰ میلیون ریالی فعلی مشخص شده کسر و به شخص تنها به میزان باقیمانده وام تعلق می‌گیرد.
  • نحوه معادل سازی بصورت زیر است: 

۰٫۸۳۳۳ × مبلغ وام  = وام‌های ۱۲ درصدی بانک تجارت ۳۶ ماهه

۲٫۵  × مبلغ وام  = وام‌های ۴ درصدی بانک تجارت ۳۶ ماهه

                                  ۱٫۶۶۶ × مبلغ وام  = وام‌های ۲ درصدی بانک رسالت یکساله

  • افراد می‌توانند با توجه به فرمول‌های ذکر شده اعتبار خود را محاسبه نموده و در صورتیکه از سقف ۲۵۰ میلیون ریال تجاوز ننموده جهت ثبت نام از تاریخ ۲۰مردادماه لغایت ۵ شهریورماه با مراجعه به سایت دانشگاه فرم الکترونیکی مربوطه را پر کرده و ثبت نام نمایند. که در نهایت الویت افراد برای معرفی به بانک از طریق قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.
  • کسانیکه فرم انتقال اعتبار وام بانک رسالت صد میلیون ریالی دو درصد یکساله مردادماه را دریافت نموده‌اند درصورت عودت دادن فرم انتقال امتیاز وام صد میلیون ریالی، این مبلغ از حساب وام این همکاران کسر نخواهد شد.

تذکر ۱: وامی که سال گذشته از طریق بانک تجارت به بعضی همکاران پرداخت گردیده براساس طرح افرای بانک تجارت بوده و قرعه‌کشی که در سال ۹۷ انجام شد برای وام‌های آن طرح بوده است و وام حال حاضر صرفاً براساس اعتبار دانشگاه تخصیص یافته و به همین دلیل قرعه‌کشی آن مستقل از قرعه کشی‌های دیگر است.

تذکر ۲: تمامی تعهداتی که در این رابطه از طرف اداره رفاه اعلام می‌شود صرفاً براساس تعهدات اعلام شده از سوی بانک تجارت است و مسئولیت هر گونه تغییر در تعهدات ذکر شده از سوی بانک (اعم از مبلغ یا کارمزد) صرفاً بر عهده بانک بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه اداره رفاه نمی‌باشد.

تذکر ۳: کساینکه در لیست انتظار وام رسالت مردادماه امسال قرار دارند در صورتیکه پر کردن سقف ۲۵۰ میلیون ریالی از لیست انتظار خارج خواهند شد./

Scroll To Top