قرارداد بیمه تکمیل درمان

 

مدارک مورد نیازجهت دریافت خسارت

 

تعرفه خدمات دندانپزشکی 

مراکز تحت قرارداد بیمه تجارت نو

(این مراکز مربوط به شهرهای کرمان، یزد، شیراز، اصفهان و تهران می باشد و مراکز استان‌های دیگر در سایت بیمه تجارت نو موجود می باشد)