صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » اطلاعیه‌های اداره رفاه » حساب پس انداز از سهم عضو

ماده ۵ پیوست شماره ۴ آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده ۵ پیوست شماره ۸ آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی اعلام می‌دارد «موسسه می‌تواند به منظور تشویق پس انداز و حمایت از اعضای موسسه از طریق تامین اندوخته بنا به درخواست عضو شاغل رسمی و پیمانی، حساب پس انداز از سهم عضو نزد یکی از بانک‌های دولتی (دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)  به نام عضو افتتاح»و مبلغی را  «در هر ماه به عنوان «سهم پس انداز عضو» از دریافتی وی کسر و به حساب مزبور واریز نماید. در این صورت هر ماه ۱۰۰ درصد سهم پس انداز عضو به عنوانسهم پس انداز موسسه از محل اعتبارات فعلی موسسه ضمن درج در بودجه تفضیلی سالانه مصوب هیات امناء به حساب سپرده جداگانه‌ای که به نام عضو افتتاح خواهد شد واریز می‌شود.»
در تبصره ذیل این ماده نیز آمده است «موجودی حساب‌های موضوع این ماده در زمان اشتغال عضو غیر قابل برداشت است.»
در مورد مبلغی که از حقوق هر فرد قابل برداشت است در آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی «حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق مرتبه و پایه وی »  و برای اعضای غیر هیات علمی «حداکثر تا ۱۰ درصد حقوق مرتبه و پایه وی که کمتر از سقف تعیین شده در قوانین و مقررات عمومی کشور نخواهد بود» ذکر شده است.
در این رابطه قبلاً یکبار در سال‌های گذشته موضوع به اطلاع همکاران رسانده شده و هم اکنون در حدود صد و چهل نفر از کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی با درخواست کتبی خود مشمول این قانون شده‌اند. ضمناً تا کنون مبلغ ثابت ۱۸۰۱۵۰ ریال به عنوان سهم عضو از هر یک افراد (به طور مساوی برای اعضای هیات و غیر هیات علمی) کسر و به حساب مربوطه واریز می‌شده. برای سال جاری براساس فرمولِ نحوه محاسبه سهم پس انداز، این مبلغ برابر ۳۱۸۰۰۰ ریال می‌باشد. به منظور فراهم کردن فرصت یکسان برای تمام همکاران محترم برای استفاده از این امکان، از تمامی همکارانی که تا کنون به هر دلیلی نخواسته یا نتوانسته‌اند صاحب چنین حسابی شوند. دعوت می‌شود در صورت تمایل تقاضای کتبی خود را برای این موضوع  تا پایان شهریورماه به اداره رفاه تحویل نمایند.

فرم درخواست افتتاح حساب