همکاران گرامی با ارائه کارت شناسائی دانشگاه برای خرید مبل به  فروشگاه های زیر مراجعه فرمایید:

۱- مبل تمدن: خیابان عدالت روبه روی نمایندگی سایپا – ۳۴۲۶۳۳۱۱

نقدی ۵ درصد تخفیف و دم قسط حداکثر تا ۸ قسط

۲- مبل خیام :

نقدی ۷% تخفیف- اقساطی ۲۰% پیش پرداخت و بقیه در ۶ قسط

 – فروشگاه مرکزی بلوار امام رضا (ع) نبش خیابان نیایش

-فروشگاه شماره دو بلوار امام رضا (ع) نبش خیابان توحید

فروشگاه شماره سه خیابان امام خمینی نبش کوچه ۱۴/۱

۳- فروشگاه مبل آنتیک: خیابان شریعتی، چهاراه آذر

خرید نقدی ۱۰% تخفیف

خرید اقساطی:

۵۰% نقدی تخفیف ۵% باقیمانده در ۵ قسط

۳۰% نقدی تخفیف ۳% باقیمانده در ۷ قسط

۲۰% نقدی باقیمانده در ۷ قسط

دم قسط در ۶ قسط

۴- فروشگاه شهر مبل ویدا: بلوار امام رضا (ع) حد فاصل کوچه ۵ و ۷

خرید نقدی ۱۰% تخفیف

خرید اقساط ۲۰% نقد باقیمانده در ۹ قسط