همکاران گرامی با ارائه کارت شناسائی دانشگاه برای خریدلوازم تحریر با ۱۵% تخفیف به فروشگاهای زیر مراجعه نمائید:

فروشگاه دارا و سارا مرکزی:خیابان امام خمینی جنب کاشی فخار

فروشگاه دارا و سارا یک: نبش چهارراه سپاه و خیابان شهید نخعی