همکاران محترم با ارائه کارت شناسائی دانشگاه برای خرید کیف و کفش مدارس به صورت  نقدی ۱۵% تخفیف و اقساطی در دو قسط حداقل هر قسط یک میلیون ریال؛ می توانند به فروشگاه کیف و کفش تاتی  مراجعه نمایند:

آدرس: خیابان مدرس حد فاصل کوچه ۱۰ و ۱۲ تلفن ۳۴۲۶۹۲۸۲