صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » آموزش زبان انگلیسی

همکاران محترم با ارائه کارت شناسایی دانشگاه برای ثبت نام در کلاس های زبان انگلیسی به آموزشگاه های زیر مراجعه کنید:

آموزشگاه زبان شکوه – بلوار طالقانی ، طالقانی ۲۵ – ۳۰ درصد تخفیف

آموزشگاه خانه زبان – بلوار طالقانی نبش خیابان فرشته -۲۵ درصد تخفیف

آموزشگاه زبان آفرین- خیابان شهدا- ابتدای بلوار طالقانی- نبش طالقانی ۶۲- تلفن ۳۴۲۶۶۶۵۱- ۴۰ درصد تخفیف

آموزشگاه زبان سفیر- بلوار طالقانی- تلفن ۳۴۲۵۱۰۴۳- ۲۰ درصد تخفیف