برگزارکننده کلاس های تقویتی، تست و کنکور در تمامی مقاطع (از چهارم ابتدایی تا دوازدهم) با استفاده از دبیران مدارس خاص شهرستان و استان با ۲۰ درصد تخفیف

همکاران گرامی با ارائه کارت شناسایی دانشگاه می توانند از خدمات این آموزشگاه استفاده نمایند.

خیابان مفتح- خیابان فرعی پردیس یک – تلفن ۳۴۲۸۸۳۸۳ و ۳۴۲۸۸۳۸۴