صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » اعتبارسنجی گروهی بانک رسالت

اعتبارسنجی گروهی بانک رسالت

 به اطلاع همکاران گرامی می رساند، اداره رفاه اقدام به انجام اعتبارسنجی گروهی بانک رسالت برای کلیه اعضاء هیئت علمی و غیر هیئت علمی کرده که پیامک آن نیز از طرف سرپرستی بانک رسالت و سامانه مرآت به همکاران ارسال شده است. مزایای اعتبار سنجی گروهی نسبت به انفرادی اول از همه اعتبار آن می باشد که دوساله است ولی انفرادی یکساله است و بحث دوم اینکه نیاز به کار خاصی از جمله اسکن حکم و فیش حقوقی و کپی شناسنامه و کارت ملی از طرف یکایک همکاران در سامانه نمی باشد. همکارانی که مایل به انجام اعتبار سنجی گروهی هستند به سامانه مرآت مراجعه و با پرداخت هزینه مورد نظر نتیجه اعتبارسنجی خود رو پرینت نمایند. اگر نتیجه کاملا متناسب بود کافی است شخص متقاضی یک قطعه چک از خود همراه با فرم مربوطه به تسهیل دار بانک رسالت  تحویل نماید. اگر نتیجه اعتبارسنجی شما متناسب اعلام شد یک قطعه چک از شخص متقاضی و شخص دیگر بعنوان ضامن و فرم مذکور را به تسهیل دار بانک تحویل نمایید. لازم به ذکر است نماینده بانک رسالت روزهای سه شنبه جهت انجام کلیه امور بانکی بانک رسالت در دانشگاه حضور خواهد داشت. گفتنی است  کسانیکه که قصدانجام  اعتبارسنجی  گروهی را ندارند از پرداخت هزینه در سامانه مرآت خودداری نمایند.  

مدارک مورد نیاز برای تکمیل اعتبارسنجی که باید تحویل نماینده بانک رسالت شود  ۱_پرینت نتیجه اعتبارسنجی ۲_چک از خود شخص و درصورت نیاز چک از ضامن ۳_تکمیل  فرم مربوطه