فرم اسکان واحد دانشگاهی

  • توجه

    فرهیخته گرامی؛ لازم است که شخصا هماهنگی های معمول را قبل از عزیمت با واحد دانشگاهی مورد تقاضا انجام دهید. پر کردن فیلدهای ستاره دار ضروری است.
  • (اعضای هیات علمی: دانشکده و گروه / اعضای غیر هیات علمی: واحد یا اداره)
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD