فرم ثبت انتقادات و پیشنهادات ویژه بیمه تکمیلی 1398

از همکاران محترم تقاضا می شود تا پایان بهمن ماه انتقادات و پیشنهادات خود را جهت اعمال در بیمه تکمیلی سال آینده از طریق این فرم به اداره رفاه اعلام نمایید.

فرهیخته گرامی! با سلام، مهلت ثبت انتقادات و پیشنهادات پایان یافته است.